dimarts, 1 de desembre de 2009

Comunicat de l'ADUAB

Em faig ressó del comunicat de l'ADUAB, que he redactat jo, per altra banda...

Comunicat de l'ADUAB davant el 3 de desembre, Dia Internacional de les persones amb discapacitat

L'ADUAB és una associació de persones amb necessitats especials que té com a àmbit d'acció el campus de Bellaterra de la UAB. Si bé és cert que la majoria dels nostres membres som estudiants amb algun tipus de necessitat especial, els estatuts de l'associació aposten per la participació activa d'estudiants sense cap mena de discapacitat com així també per qualsevol altre membre de la comunitat universitària o qualsevol individu en general en igualtat de condicions. És per això que us convidam a tots a venir a conèixer-nos i a participar de les nostres trobades i activitats.
La nostra associació, en relació al dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, fa les següents consideracions:
Cada dia son més les persones amb necessitats especials que entren a formar part de la comunitat universitària, essent això un gran assoliment en matèria d'igualtat d'oportunitats. Però, aquest augment de la formació no es tradueix freqüentment en un lloc de treball de qualitat, en coherència amb el nivell de coneixements assolits.
Reconeixem que la Universitat Autònoma de Barcelona treballa des de fa temps, principalment a través del PIUNE, en l'adaptació de la nostra universitat als requeriments dels estudiants amb discapacitat en distints aspectes de la vida universitària per possibilitar la igualtat de facte entre tots i totes les estudiants. Així, podem dir que la majoria dels membres amb requeriments especials de l'associació som usuàris del servei abans citat
D'aquesta manera, creient que és un fet objectiu, reconeixem satisfets que la nostra universitat es troba entre les més accesibles del nostre entorn. Al mateix temps, reconeixem altres iniciatives que s'estan duent a terme en l'àmbit de la igualtat a la nostra universitat com la Comissió impulsada pel deganat de la Facultat de CCPP i Sociologia.
Malgrat tot, des de l'ADUAB pensem que encara son molts els obstacles que els distints estudiants ens trobem dia rere dia al nostre campus o en l'accès a aquest. Per aquest motiu, des de la nostra associació seguim treballant per reivindicar les necessitats dels nostres col·lectius i miram de lluitar per aconseguir, entre tots i totes, una universitat per a tothom. En aquesta línia, des de l'ADUAB treballem conjuntament amb altres col·lectius del campus (com l'EPA) per tal, des de la transversalitat, d'aconseguir el nostre objetiu d'universitat per a tothom.
Amb tot, el nostre principal objectiu és, per una banda, donar visibilitat als nostres col·lectius i, al mateix temps, contribuir a sensibilitzar a la comunitat universitària i a la societat en el seu conjunt de les nostres necessitats i també de les nostres capacitats.
Potser podriem concloure dient que la nostra associació seguirà treballant, humilment, per aconseguir una universitat més sensibilitzada i accesible. Per això, l'ADUAB, aprofitant el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, organitza diversos actes a la Plaça Cívica, esperant la vostra activa participació.

ADUAB
Campus de Bellaterra, 1 de desembre del 2009

Cap comentari: