dilluns, 11 de gener de 2010

QUÈ SOM I QUÈ HEM FET DES D'EPA?

Estudiants per una Política Activa (EPA) som una organització progressista de la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB. A EPA estem oberts a tots els estudiants progressistes.
EPA té un funcionament intern assembleari en el qual es distribueix la feina en projectes i segons la disponibilitat de dedicació de cadascú.
EPA som d’esquerres i catalanistes. Defensem un model d’universitat pública, de qualitat, no sexista, sostenible, plural, crítica i en català.
EPA som crítics amb el Procés de Bolonya i apostem per reclamar una millora substancial en el sistema de beques estatal.
EPA apostem per un model de facultat participativa, comunicativa i plural. EPA som les i els estudiants que la formem.
MÉS INFORMACIÓ: http://epauab.wordpress.com/ i epauab@gmail.com

Assembles i comissions obertes els dimecres a l’aula 12 a les 2h. T’HI ESPEREM!

ALGUNS EXEMPLES PARADIGMÀTICS DELS OBJECTIUS ASSOLITS:

Els representants d’estudiants a la Junta de facultat per a EPA han inclòs el sistema de delegats amb representació del torn de tardes en el nou Consell d’Estudiants, que l’hem despolititzat, i en el qual hem regulat el bon ús del Local d’Estudiants, aquest cop, per a tots els estudiants de la Facultat i no només per un grup concret.

EPA ha inclòs en el pressupost de la Facultat una nova partida per a mesures de sostenibilitat. Aquest fet no s’ha donat mai en la nostra facultat. Els estudiants tenen pes en l’administració econòmica.

EPA va demanar la creació d’una comissió contra tot tipus de discriminacions que succeeixen a la Facultat: la nova Comissió d’Igualtat. A més d’altres coses.

A EPA som demòcrates, som plurals, ecologistes i feministes. I sobretot, actius, per això, VOLEM aglutinar tots els progressistes!

Perquè associar-se?
- L'associacionisme en les organitzacions estudiantils permet conèixer l'àmbit universitari des d'un esperit crític
- L'activitat sindical és necessària per defensar els drets dels estudiants, i per això, cal ser-ne partícip, sense sindicalistes, no hi ha defensa de drets, i esperar que ho facin els altres no és la solució
- Les organitzacions estudiantils obertes permeten aportar el millor de cada estudiant en pro del col·lectiu estudiantil
- Els estudiants de classe treballadora han d'agrupar-se per respondre als greuges comparatius amb els quals es troben
- Els problemes diaris en els estudis poden ser, en forces casos, problemes contextuals o estructurals que una bona organització i acció sindical podrien solucionar
- Els valors i sentiments d'esquerres estan per canviar el món i millorar-lo des de les nostres possibilitats
- L'activitat estudiantil requereix el temps que li vulguis i puguis dedicar, és una activitat lliure que respecta profundament la llibertat individual i que no atempta en cap cas a les opinions i adhesions dels seus membres a les accions del col·lectiu
- Les organitzacions d'esquerres com EPA, mai responen a llargues dedicacions dels seus membres, perquè estan formades per estudiants que o alhora treballen o alhora tenen altres dedicacions