dimarts, 29 de desembre de 2015

Excursió a la Vall de sa nou

Nivell: Fàcil
Duració: Unes dues hores i 10 km.
Localització: Carretera Manacor-Petra, agafant un camí a mà dreta.
Recorregut: Deixam el cotxe a mà dreta, a un dels dos revolts on hi trobam lloc. Iniciam el camí gaudint d’una perspectiva de la vall, veient un torrent que desemboca a Na Borges.
Al fons destaca el puig de Sant Salvador.
Seguim caminant i trobem una casa senyorial, una de les poques que no estan abandonades a la contrada. Ja observam els primers elements del sistema de regadiu, que data de l’època islàmica, amb una síquia que ha conegut temps millors.
Fem una baixada i a banda i banda trobem guardes d’ovelles pasturant i un tractor llaurant. Voltam a mà esquerre i el camí s’estreny, amb mates i pedres.
Hi ha cases i casetes en diferent estat de conservació. Comencen a abundar els tarongers en les seves diferents varietats, oferint-nos fruits com ara clementines, mandarines, taronges de casta grossa... A més, també hi ha llimoneres, noguers, caquis...
A mà esquerra la síquia va seguint el camí mentre a mà dreta seguim el curs del torrent. El camí es va fent més ample i arribem a la carretera Manacor-Son Serra, asfaltada tot i que estreta i poc transitada. Voltam a mà esquerra i hi caminam durant uns minuts.
A la nostra esquerra, quan comença la pujada, trobarem un camí senyalitzat que duu per nom “Font de na Memòria”. S’ha de pujar un obstacle amb tres escalons i a continuació s’ha de caminar uns setanta metres, seguint el recorregut, per arribar fins a la font.
Aquesta font vessa l’aigua a una bassa, des d’on amb unes comportes es canalitza a una de les dues síquies existents. Pujant en el mateix sentit per on hem vengut trobarem a mà esquerra, uns metres abans del camí de la font, un altre desviament que condueix a un molí paperer.
A més hi ha una possessió amb un salt d’aigua. Tornam per on hem vingut. Altres opcions son arribar a Manacor (la carretera surt a l’hospital vell).
Història, cultura o elements patrimonials: Aquesta vall evoca la Serra de Tramuntana i en concret Sóller, és un lloc fèrtil i amb aigua abundant, motiu pel qual fou habitada des de l’antigor.
El sistema de regadiu, que compta amb una comunitat de les aigües, data de l’època musulmana, essent millorat després de la Conquesta catalana.
A més, s’observen durant el recorregut restes d’empedrat d’època desconeguda. Durant el camí hi ha cases i casetes de diferent tipus i categoria. No obstant, moltes estan abandonades i no s’observen cables elèctrics a la major part de la contrada.
Altres observacions: Es poden agafar taronges, sempre sense abusar. És una llàstima l'estat en que es troben algunes marjades i camps... 
Webgrafia: http://www.manacor.org/wms/ofo/imgdb//archivo_adj231634.pdf