dijous, 14 de gener de 2010

Darrera setmana de classesEstic molt cansat i tenc una quantitat considerable de son. Aquesta setmana, la darrera lectiva del quatrimestre, està sent completa, encara que crec que puc dir amb cert alivi que lo pitjor ja ha passat.
Dilluns haviem de presentar la darrera pràctica de Constitucional i, al mateix temps, teniem la darrera pràctica de Comportament Polític. En aquest sentit, he d'apuntar que el contingut d'aquesta assignatura no és, com m'ha comentat molta gent al·liena a la carrera politològica, aprendre a robar doblers públics. De fet, això ens ho va demostrar aquest dimecres n'Eva Anduiza, la professora titular de l'assignatura però que no fa docència perquè està elaborant una investigació sobre participació política a través d'internet. Aquest estudi em va semblar molt interessar tot i que, com es d'esperar, l'acadèmia no avança tan ràpid ni és tan dinàmica com la xarxa amb la qual cosa, tot i que l'estudi es va començar al 2007, no contempla encara l'influència de les xarxes socials ni alguns aspectes del web 2.0. A més, també contemplava grans -abismals- diferències entre àmbit urbà i rural en quan a ús d'internet, la qual cosa crec que es deu haver anivellat una mica.
Com a conclusió, es podria extreure que en quan a participació no hi ha biaixos importants en quan a gènere però si en quan a educació i gènere.
Donem algunes xifres en quan a ús polític dels internautes:
30 % Es comunica amb associacions
20 % Escriu sobre temes polítics
18 % Contactar amb administracions
14 % Firmar peticions
8 % Donar
5 % Contactar amb partit o polítics
Per altra banda, també ens va explicar com havien aconseguit el finançament per a la investigació. Per una banda, el Ministeri va fer una aportació monetària, que fou doblada pel CIS (encara que aquests no paguen monetàriament, sinó que et fa les enquestes) i per altra banda el Gobierno de Aragón (per aquest motiu els grups de discussió es varen fer a Saragossa).
Així, ens va fer veure que això dels duros estava fotut. Aquesta mateixa impressió ens ha transmés avui na Montserrat Baras que, en la seva darrera hora de classe (desprès del darrer parcial), ens ha expressat la seva opinió ardentment crítica i, en al meu parer encertada, envers la classe política que redueix el finançament de la facultat. Així, ens ha confessat que va sentir vergonya quan va preguntar a un professor d'una universitat europea quins criteris es seguien allà per adquirir llibres a les universitats i aquell li va dir, extranyat, que no l'entenia, tot explicant que allà compraven tots els que sortien.
També ha apuntat que els graus estan bé, encara que no s'aplicaran de forma correcta a causa de la manca d'euros.
Un altre tema estrella és allò de que les facultats obtenen millor finançament quan més bo és el rendiment acadèmic, la qual cosa es tradueix en que donin molts titols sense importar el grau de coneixements del titulat. D'aquesta manera, sempre acaba dient "Bueno, si no aprenden pueden aprovar pero aunque tengan el título acabaran repartiendo pizzas".
En definitiva, podria fer un bloc de tots els debats i reflexions d'aquesta professora que al principi no em creava massa confiança encara que crec que ha estat, Política Espanyola, l'assignatura que més m'ha agradat de tot el quatrimestre, tot i que a l'examen de febrer no serà massa benevolent...
També podria escriure un llibre amb tota la bibliografia, des de novel·les costumistes del s. XX, biografies de polítics (d'Azaña fins a Fraga) fins a pel·lícules (com El gato pardo) que ens ha recomanat durant el curs amanides amb frases com "Esto en Europa lo leen en bachillerato" o "Ustedes no pueden estar en tercero de carrera sin saberse esto".
Com deia, desprès d'això una presentació d'Aplicació de Polítiques Públiques. Donada la desorientació i desmotivació del grup amb el qual faig el treball puc dir que pogués haver sortit molt pitjor. Ara tocarà fer feina en el treball, com també tocarà currar-se el de Seminari d'Habilitats Profesionals, del qual ja vaig parlar (3,88...).
De moment la setmana que ve no hi ha classes per preparar els examens que començen la setmana següent i va així:
El darrer dilluns de gener començam amb Comportament Polític i seguim, dimecres, amb l'entrega d'Aplicació de Pol. Públiques per acabar divendres amb Economia Política el divendres. A continuació vé el triplet de la mort amb Dret Constitucional, Política Espanyola i Política Internacional Europea, a més de l'entrega de Seminari; dilluns, dimarts i dimecres respectivament. Afortunadament, desprès hi ha setmana intersemestral...